Tăng cường giải pháp chống hạn

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, cung cấp thông tin, kịp thời cảnh báo cho các địa phương, đơn vị liên quan để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước, thực hiện công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Hướng dẫn các địa phương cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ phù hợp với nguồn nước, tránh xuống giống vượt quá khả năng cung cấp nước tưới. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo cấp nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, cấp nước trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với tình hình thực tế, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Phân phối và điều chỉnh hợp lý nguồn nước khi bị thiếu hụt, đảm bảo cấp nước đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất năm 2024. Tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn đến thời vụ, hạn chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Chủ động rà soát, bổ sung phương án phòng, chống cụ thể, chi tiết từng vùng, khu vực để cấp nước sinh hoạt, nhất là ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp cấp bách, cần sử dụng phương tiện chở cấp nước đến từng cụm dân cư, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân…

Theo dự báo, mùa khô năm 2024, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,50C; lượng mưa các nơi trong tỉnh ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%; dòng chảy các sông, suối trên địa bàn tỉnh ít thay đổi, có xu thế giảm dần, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Với tình hình nguồn nước và dự báo nắng nóng như trên, có nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.

NGỌC NHƯ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313505/tang-cuong-giai-phap-chong-han.html