Tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ

Để hoàn thành chỉ tiêu thu, chi được giao năm 2016, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BH y tế (YT), BH thất nghiệp (TN) năm 2016.

Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đề xuất ngay với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập thanh tra liên ngành phối hợp với cơ quan BHXH thanh tra (hoặc thanh tra đột xuất) việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp (DN) đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 3 tháng trở lên trên địa bàn; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ).

Cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào Quỹ BHYT trước ngày 31/12/2016, không để nợ sang năm sau.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Khai thác và Thu nợ tỉnh, huyện, cán bộ chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên.

Công khai danh tính đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật do TAND các cấp xét xử trước ngày 14/4/2016.

Phối hợp với các ngân hàng (đã ký thỏa thuận hợp tác thu với BHXH Việt Nam) khi cho đơn vị vay để trả lương cho NLĐ hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho NLĐ thì bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị, đồng thời trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phát động phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2016 đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Trước 16 giờ thứ Sáu hằng tuần, BHXH các tỉnh, thành phố phải báo cáo số liệu thu về Ban Thu; và từ ngày 19/12/2016 phải thực hiện báo cáo trước 16 giờ hằng ngày.

Huyền Thu