Tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những bức xúc trong Nhân dân

Ban Dân vận TP Hồ Chí Minh tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là không để phát sinh những vấn đề mới…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng/sggp)

Ngày 19/1, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả công tác Dân vận năm 2020 tại hội nghị cho biết: Công tác dân vận của TP ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, huy động được đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay bảo vệ môi trường, tham gia phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, chăm lo cho các đối tượng khó khăn; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ, nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều nét mới, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định công tác dân vận của Đảng bộ TP tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm tăng cường tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt công tác cải tiến thủ tục hành chính; ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Hồ Hải tặng bằng khen các tập thể làm tốt công tác dân vận. (Ảnh: Việt Dũng/sggp)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, Ban Dân vận TP Hồ Chí Minh tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là không để phát sinh những vấn đề mới… Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng hấp dẫn, thiết thực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cũng mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận TP nói riêng và cán bộ TP sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến để góp phần chung vào sự phát triển vững chắc của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu về công tác dân vận tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác dân vận; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để cùng chung sức xây dựng và phát triển TP trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể; Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 21 tập thể đã có thành tích trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020./.

Hoàng Mẫn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-doi-thoai-va-giai-quyet-kip-thoi-nhung-buc-xuc-trong-nhan-dan-573150.html