Tăng cường đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

  Báo Cần Thơ
  114 liên quanGốc

  Chiều 22-8, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc 'Ðẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường (VHHÐ)'. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT; đồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

  Ðồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

  Đồng chí Dương Tấn Hiển (thứ 2, từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, dự hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.

  Đồng chí Dương Tấn Hiển (thứ 2, từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, dự hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.

  Ðề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu: Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Ðể đạt mục tiêu này, Ðề án đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội;…

  Thời gian qua, tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng VHHÐ; có 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch và triển khai Bộ quy tắc ứng xử; đề cao trách nhiệm của các thầy cô giáo tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên... Song, công tác xây dựng VHHÐ vẫn còn một số tồn tại như sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa chặt chẽ; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chưa được phát huy đầy đủ; cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường của nhiều cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu...

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: VHHÐ là nền tảng để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn ngành Giáo dục cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện VHHÐ với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử; xây dựng bộ tiêu chí về môi trường VHHÐ xanh, sạch đẹp, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và thân thiện; huy động các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện, bảo đảm các thiết chế văn hóa trong nhà trường;…

  Tin, ảnh: B.Kiên

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tang-cuong-day-manh-cong-tac-xay-dung-van-hoa-hoc-duong-a150344.html