Tăng cường công tác ứng trực bảo đảm điện phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, để bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (từ 20/10 đến 22/11/2016), EVNHANOI đã xây dựng phương án bảo đảm điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

Tăng cường công tác ứng trực bảo đảm điện phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Theo đó, EVNHANOI không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm bảo đảm điện từ 0 giờ 00’ ngày 18-10 đến hết 24 giờ 00’ ngày 23-11. Đồng thời, có phương án bảo đảm điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng, như: Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) (đường Độc Lập), Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội (22 Hùng Vương), Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội (27A Trần Hưng Đạo), Nhà khách Trung ương (số 8 Chu Văn An), Khách sạn La Thành (218 Đội Cấn) và Nhà khách Quân đội (số 1A Nguyễn Tri Phương). Ngoài những điểm đặc biệt trên, những trọng điểm khác vẫn phải thường xuyên bảo đảm điện theo quy định.

EVN HANOI tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp tại các Công ty Điện lực; yêu cầu Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội lập phương án bảo đảm điện chi tiết của đơn vị, lập lịch trực lãnh đạo điều hành, lịch trực tại các điểm bảo đảm điện của đơn vị; kiểm tra toàn diện các trạm 110 kV, các đường dây 110 kV. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm, bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây trên không và cáp ngầm 110 kV cấp cho các trạm 110 kV cấp điện cho các trọng điểm trong thời gian họp Quốc hội.

EVNHANOI yêu cầu Công ty Điện lực Ba Đình, Hoàn kiếm chủ động liện hệ với các đơn vị có liên quan và lập phương án bảo đảm điện chi tiết, cụ thể các trọng điểm cần bảo đảm điện phục vụ họp Quốc hội. Lập lịch trực lãnh đạo điều hành, lịch trực vận hành tại các điểm bảo đảm điện của đơn vị; lập biên bản phân rõ trách nhiệm và ranh giới quản lý, thao tác tại các điểm bảo đảm điện phục vụ Hội nghị. Phối hợp với đơn vị quản lý và Văn phòng Quốc Hội tổ chức diễn tập giả định sự cố mất điện lưới, lập biên bản diễn tập với các đơn vị có liên quan; kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế cấp điện cho các trọng điểm. Trong thời gian bảo đảm điện phải tăng cường kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp điện cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm.

Riêng Công ty Điện lực Ba Đình phối hợp với Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc Hội kiểm tra vận hành, thử tải máy phát điện, hệ thống tự động chuyển nguồn, bộ lưu điện và hệ thống điện bên trong Nhà Quốc hội; phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty có liên quan và Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội diễn tập công tác bảo đảm điện.

Thanh Mai