Tăng cường công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử

  6 liên quanGốc

  Để đảm bảo môi trường an ninh, trật tự xã hội ổn định phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tăng cường hoạt động tiếp công dân (TCD), giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo (KNTC).

  Các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài được Tổ công tác phối hợp TCD, giải quyết KNTC phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rà soát, tiếp và đối thoại để giải quyết dứt điểm.

  Theo báo cáo của Ban TCD tỉnh, trong quý I-2021, số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở TCD tỉnh là 448 lượt (tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: KNTC, kiến nghị, phản ánh lần đầu là 17 người/17 vụ việc; tái khiếu nại 98 người/63 vụ việc. Tính đến ngày 15/3/2021, Ban TCD tỉnh tiếp nhận 332 đơn, trong đó đơn nhận trực tiếp tại Trụ sở TCD là 54 đơn, đơn do lãnh đạo tỉnh giao là 278 đơn. Đã xử lý 295 đơn, đạt 88,86%, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh là 3; không thuộc thẩm quyền giải quyết 292 đơn.

  Ngay từ tháng 3-2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phối hợp TCD, giải quyết KNTC phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Tổ công tác) gồm 18 thành viên, do đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCD làm Tổ trưởng. Ngay sau khi thành lập, Tổ công tác đã ban hành kế hoạch, yêu cầu các thành viên chủ động nắm tình hình, xử lý theo đúng thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động đề xuất, báo cáo với Tổ trưởng để giải quyết kịp thời tình huống phát sinh, phức tạp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để TCD, tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Tổ công tác cũng đã xây dựng lịch TCD thường xuyên tại Trụ sở TCD tỉnh trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

  Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về việc TCD phục vụ bầu cử, các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo tới các xã, phường, thị trấn, triển khai nghiêm túc việc thành lập Tổ công tác. Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác TCD, giải quyết KNTC; trực tiếp gặp mặt, đối thoại với công dân trong các vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Loan, Phó chánh Văn phòng HĐND, UBND, Trưởng ban TCD huyện Phú Bình cho biết: Tổ công tác của huyện có 11 thành viên, thường trực TCD trong thời gian diễn ra bầu cử. Từ ngày 16/12/2020 đến 15/4/2021, huyện Phú Bình đã tiếp 47 lượt công dân đến KNTC, phản ánh về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó lãnh đạo UBND huyện trực tiếp tiếp 9 lượt công dân. Sau khi tiếp công dân, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm.

  Đối với T.P Thái Nguyên, ngay từ đầu tháng 3-2021, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch TCD, giải quyết KNTC phục vụ công tác bầu cử. Theo đó, thành lập tổ công tác thường trực TCD của thành phố và các xã, phường trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, chủ động giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để công dân KNTC vượt cấp. Chỉ tính riêng trong tháng 4-2021, Ban TCD thành phố đã tiếp nhận 96 đơn KNTC, phản ánh và 8 đơn kỳ trước chuyển sang. Trong số này, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển các cơ quan chức năng là 66, đơn thuộc thẩm quyền của UBND T.P Thái Nguyên là 38, đã giải quyết xong 29/38 đơn, đạt 76,3%, đang xác minh để giải quyết 9 đơn.

  Thực tế tại các địa phương cho thấy, sau khi hiệp thương, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, lượng đơn thư KNTC tăng, trong đó có nhiều đơn liên quan đến nhân sự ứng cử. Các vụ việc chủ yếu phản ánh về tư cách của người được đưa vào danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và đều được giải quyết theo đúng trình tự, tạo sự an tâm và tin tưởng trong nhân dân.

  Năm 2020 và đầu năm 2021 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, trong đó có đại hội Đảng các cấp. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo, triển khai nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC. Đặc biệt, trong năm 2020, tỉnh đã thành lập Tổ công tác TCD phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngoài ra, Ban TCD tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ TCD phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, Ban TCD tỉnh đã chủ động tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh TCD theo quy định để chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc phức tạp, tồn tại lâu mà chưa được giải quyết dứt điểm… Kinh nghiệm trong các đợt TCD, giải quyết KNTC phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục được các ngành, địa phương áp dụng, triển khai để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

  Thúy Hằng

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/tang-cuong-cong-tac-tiep-cong-dan-phuc-vu-bau-cu-284863-97.html