Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình vừa có văn bản số 793/SGDĐT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học - Ảnh 1

Văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền kiến thức, giáo dục ý thức phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tích cực, chủ động phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra; ngăn chặn, hạn chế làm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do sự cố hóa chất gây ra đối với con người, môi trường và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, luật phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của đơn vị; quan tâm đầu tư, trang bị các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa chat cho cán bộ giáo viên và học sinh.

Kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các nhà trường, phòng thí nghiệm; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các biểu hiện vi phạm về công tác phòng cháy chữa chat; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị liên hệ thường xuyên với các lực lượng chức năng của địa phương để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy; báo cáo thường xuyên, đột xuất khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại các trường.