Tăng cường công tác kiểm tra, chống đầu cơ, găm hàng trong ngày mưa bão

Để chủ động đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của cơn bão số 7, Sở Công Thương Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc phục vụ công tác cứu trợ, ổn định thị trường, phòng chống cơn bão số 7.

Tăng cường công tác kiểm tra, chống đầu cơ, găm hàng trong ngày mưa bão - Ảnh 1

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất TP. Hà Nội, Tổng Công ty điện lực TP. Hà Nội, Truyền tải điện Hà Nội và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố tăng cường chuẩn bị phòng chống lụt bão, đảm bảo nguồn hàng, điện phục vụ sản xuất, đời sống người dân.

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các cấp phối hợp với công ty điện lực địa phương, các tổ chức kinh doanh điện rà soát, ngăn chặn và xử lý ngay các yếu tố có khả năng gây mất an toàn lưới điện, các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện trước và trong thời gian diễn ra mưa bão.

Đôn đốc, kiểm tra các chợ trên địa bàn, rà soát, gia cố những điểm kinh doanh dễ sập, đổ, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hàng hóa các hộ kinh doanh. Hướng dẫn các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý.

Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Truyền tải điện Hà Nội chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc ứng trực 24/24h, sẵn sàng giải quyết ngay các sự cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đặc biệt là các trạm bơm tiêu úng, các phụ tải quan trọng, ưu tiên trên địa bàn Thành phố. Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất TP. Hà Nội có phương án đối phó với các tình huống trong mưa bão để đảm bảo an toàn điện cho người, tài sản doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu nhất là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa mưa bão như: sản phẩm chế biến tứ ngũ cốc, nước sạch, thực phẩm đã qua chế biến, sữa, ủng, đèn pin, áo mưa.

Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đóng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá…đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi xảy ra mưa bão. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm, đồng thời tổ chức trực 24/24h để kịp thời ứng phó khi diễn ra mưa bão.

PV