Tăng cường chỉ đạo và điều phối hoạt phòng, chống rửa tiền

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1103/QĐ-TTg về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Thứ trưởng Công an Lê Thế Tiệm làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Các ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền gồm: Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao Đặng Quang Phương; Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng; Thứ trưởng các bộ: Tư pháp Hoàng Thế Liên; Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Tài chính Trần Xuân Hà; Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Được biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13-4-2009 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.