Tăng cường chế biến "sâu" để tăng thu nhập cho người dân

Trong nông nghiệp, Thừa Thiên - Huế tăng cường khâu chế biến "sâu" sản phẩm nông sản để tăng giá trị cho mỗi ha canh tác, tăng thu nhập cho người dân. Tỉnh cần thay đổi và phát triển nhiều giống cây mới phù hợp với địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang chỉ đạo.