Tăng cường cán bộ có năng lực cho các địa bàn án lớn

Đây là một trong những nhiệm vụ được Cục THADS Lạng Sơn chú trọng nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao.

Hình minh họa

Cục THADS Lạng Sơn cho biết, 10 tháng năm 2018, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018; Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 4.163 việc, đạt tỷ lệ 84 % (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 10,5%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 789 việc (23,38%) và tăng 7% về tỷ lệ. Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 39.818.431.000 đồng, đạt tỷ lệ 63 % (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, cao hơn 29,5%).

Các mặt công tác được giữ vững và có nhiều tiến bộ hơn so với năm trước, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm “hướng về cơ sở”; việc phối hợp trong thi hành án giữa các cơ quan, ban, ngành để giải quyết việc thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng lên, cán bộ, công chức có ý thức hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên địa bàn tỉnh không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự hay khiếu nại, tố cáo, bức xúc về THADS, qua đó đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn ở Lạng Sơn là lượng án chưa có điều kiện thi hành, án không thi hành được, án cấp dưỡng nuôi con, án ma túy chiếm lượng lớn trong số án chuyển kỳ sau, số lượng án có giá trị tài sản phải thi hành án lớn ngày càng tăng, án từ những năm trước chuyển sang và những vụ việc không có tài sản để thi hành chưa có cơ chế giải quyết còn nhiều, lượng án thụ lý mới tăng cao, biên chế làm việc ít nên phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao, phần lớn người phải thi hành án thường tìm cách trì hoãn, kéo dài việc thi hành án, nhiều trường hợp đương sự có tài sản nhưng là tài sản chung của vợ chồng việc phân chia tài sản lại cần có cơ quan Tòa án đưa vào giải quyết nên dẫn đến mất nhiều thời gian

Một số đơn vị cấp huyện do trình độ dân trí của người dân còn thấp, đường sá giao thông đi lại khó khăn và đương sự không có điều kiện kinh tế nên dẫn đến rất khó thi hành. Một số đơn vị còn khó khăn về kho vật chứng do quỹ đất hạn hẹp, không có kinh phí để đầu tư xây dựng. Việc tiêu hủy các tang vật ở một số đơn vị vẫn thực hiện thủ công làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh; việc tiêu hủy các tang vật như ma túy, pháo nổ, hóa chất... chưa có lò tiêu hủy chuyên dụng.

Những tháng còn lại của năm 2018 và năm 2019, Lạng Sơn sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2019. Chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS các cấp theo quy chế, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong hoạt động thi hành án.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo quy định của ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; định kỳ thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với một số cán bộ, công chức; thực hiện thường xuyên chế độ biệt phái cán bộ chức danh tư pháp giữa các đơn vị trực thuộc, tăng cường cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý án cho các đơn vị có lượng án lớn, phức tạp để giải quyết, thi hành dứt điểm các vụ việc bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu được giao.

P.V