Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 563/UBND-KGVX (2-3-2024) về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-benh-dai-post568928.antd