Tăng cường các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế. Các cục thuế cần nghiêm túc áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với người nộp thuế và công khai thông tin theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trong quý I, tập trung rà soát các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh (đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, nghi ngờ có buôn bán hóa đơn) để áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xem xét ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện pháp luật theo quy định. Mặt khác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

K.HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/tang-cuong-cac-bien-phap-don-doc-cuong-che-no-thue-theo-quy-dinh-3886230/