Tăng cường biện pháp quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản (gọi tắt là bệnh không lây nhiễm) và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024-2025.

Đề án nhằm tăng cường các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỉ lệ tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và phát triển KT-XH của đất nước.

Đề án có 3 mục tiêu cụ thể: Tăng tỉ lệ dựphòng, phát hiện, quản lý điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để bảo đảm cung cấp dịch vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ.

Để thực hiện 3 mục tiêu trên, đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chuyêủ́, bao gồm: Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện các chính sách; đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân chủđộng thực hiện các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và yếu tố nguy cơ gây bệnh...

Theo thống kê của Bộ Y tế, hằng năm, cứ 100 trường hợp tử vong thì có tới 77 trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm, phần lớn là do các bệnh: tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…; trên 40% số ca tử vong trước 70 tuổi.

Nguyên nhân của tình trạng này là nhiều người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh. Trong khi đó, tỉ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, tâm thần... được phát hiện sớm và quản lý điều trị còn thấp, dưới 50%.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/317824/tang-cuong-bien-phap-quan-ly-dieu-tri-cac-benh-khong-lay-nhiem.html