Tăng biên độ dao động cổ phiếu tại hai sàn thêm ±1%

    Gốc

    NDĐT- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hôm nay đã có công văn điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của thị trường chứng khoán. Theo đó, mức dao động của sàn Hà Nội tăng từ ±2% lên ±3%; sàn TP Hồ Chí Minh tăng từ ±1% lên ±2%.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118987&sub=57&top=38