Tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh-Bến Nhà Rồng quyển Nhật ký trong tù bằng thư pháp lớn nhất Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tối 20-3, tại khách sạn New World, TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam đã nhượng quyền sở hữu và tặng quyển thơ Nhật ký trong tù bằng thư pháp lớn nhất Việt Nam của tác giả Trần Quốc Ấn, nhân dịp công ty chuyển trụ sở chính về hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118165&sub=134&top=43