Tặng Bằng khen cho 5 gia đình đạt thành tích tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 gia đình đạt thành tích tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022.

Sau đây là danh sách:

Sau đây là danh sách:

1.Gia đình ông Đào Tuấn Anh, 730 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, đạt Huy chương Vàng, môn Cầu lông, tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022;

2.Gia đình ông Hoàng Văn Thành, khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, đạt Huy chương Vàng, môn Cầu lông, tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022;

3.Gia đình ông Lê Thanh Tâm, khu phố 3, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, đạt Huy chương Vàng, môn Bóng bàn, tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022;

4.Gia đình bà Lê Thị Lài, khu 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, đạt Huy chương Vàng, môn Bóng bàn, tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022;

5.Gia đình bà Nguyễn Thị Hà, khu phố 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, đạt Huy chương Vàng, môn Bóng bàn, tại giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022./.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/tang-bang-khen-cho-5-gia-dinh-dat-thanh-tich-tai-giai-cau-long-bong-ban-gia-dinh-toan-quoc-nam-2022/176553.htm