Tăng 10% giá dịch vụ tại cảng biển

Khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container và lai dắt tại cảng biển Việt Nam tăng 10%, theo thông tư của Bộ Giao thông Vận tải và sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới.

Phí dịch vụ cảng biển tăng từ đầu năm tới. Ảnh: HV

Theo Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực 1 (không áp dụng đối với khu vực bến cảng Lạch Huyện) được điều chỉnh tăng 10% so với Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 30 đô la/container 20 feet, 45 đô la/container 40 feet lên 33 đô la/container 20 feet, 50 đô la/container 40 feet (đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang bãi cảng và ngược lại). Riêng đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng và ngược lại, mức giá được điều chỉnh tăng khoảng 50%, từ 18 đô la/container 20 feet, 27 đô la/container 40 feet lên 26 đô la/container 20 feet, 40 đô la/container 40 feet.

Cùng đó, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực Lạch Huyện được điều chỉnh tăng 10% theo lộ trình thực hiện đến năm 2021, từ 46 đô la/container 20 feet, 68 đô la/container 40 feet lên 52 đô/container 20 feet, 77 đô la/container 40 feet.

Tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh tăng 10%, từ 46 đô la/container 20 feet, 68 đô la/container 40 feet lên 52 đô la/container 20 feet, 77 đô la/container 40 feet; Đồng thời, khung giá bốc dỡ container trung chuyển, quá cảnh (từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại) giảm khoảng 10%, từ 34 đô la/container 20 feet , 51 đô la/container 40 feet xuống 31 đô la/container 20 feet, 46 đô la/container 20 feet.

Còn tại khu vực bến cảng đồng bằng sông Cửu Long, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh giảm 50% so với khu vực 3.

T.H