Tản văn: Thoảng thơm mùi hoa Dẻ

    Mời quý vị và các bạn nge tản văn 'Thoảng thơm mùi hoa Dẻ' của tác giả Thảo Nguyên, qua giọng đọc Thanh Tâm.

    Minh họa: Hà Hiếu

    BĐT

    Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/radio-tan-van-nbsp-thoang-thom-mui-hoa-de/158837.htm