Tân Trụ: Tăng cường giám sát việc hạ mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp

Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường, kiểm tra giám sát việc hạ mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp.

Huyện Tân Trụ đồng ý cho hạ mặt bằng với 53 hộ dân tại các xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Đức Tân, Tân Phước Tây và Bình Trinh Đông

Hiện nay, một số nơi trên địa bàn huyện, mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp cao hơn những khu vực xung quanh. Chính vì vậy, người dân có nhu cầu hạ mặt bằng để thuận lợi trong quá trình sản xuất.

Sau khi tiến hành các bước kiểm tra, rà soát theo quy định, UBND huyện đã có văn bản đồng ý cho 53 hộ dân có đất trên địa bàn các xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Đức Tân, Tân Phước Tây và Bình Trinh Đông hạ độ cao mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp nhưng phải tuân thủ về độ sâu 15cm so với mặt ruộng hiện tại, không được lấy đi tầng canh tác.

UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND các xã thường xuyên theo dõi, giám sát về việc hạ mặt bằng theo đúng độ sâu đã quy định. Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp hạ mặt bằng đất nông nghiệp trái phép, kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng vận chuyển đất ra khỏi địa bàn huyện;.../.

Châu Sơn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tru-tang-cuong-giam-sat-viec-ha-mat-bang-dat-san-xuat-nong-nghiep-a174562.html