Tận thu, tận... số?

    ICTNews
    Gốc

    Trong tư duy của một nhà đầu tư, tiền không được phép tồn tại ở trạng thái “chết”. Còn trong suy nghĩ của những nhà tổ chức Premiership, một ý tưởng có thể sản sinh ra tiền cũng không thể bị xếp xó. Chỉ ít lâu sau ngày “Game 39” chết yểu, BTC Premiership đã lại nghĩ ngay tới một dự án mới.

    Nguồn ICTNews: www.bongda24h.vn/default.aspx?CateID=172&ID=15398&tabid=300