Tán thành với đề xuất dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 khoảng 3,5% GDP

Ngày 17-10, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát động UBTVQH quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung vừa phải chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Ngay sau đó, UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đa số ý kiến tán thành với đề xuất của Chính phủ về dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 là khoảng 3,5% GDP. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đây là mức bội chi tích cực, cần kiên định thực hiện mức bội chi này để bảo đảm tỷ lệ nợ công trong giới hạn an toàn. Nếu thu không đạt dự toán thì phải giảm chi, không tăng bội chi ngân sách nhà nước. Trường hợp tăng thu ngân sách nhà nước thì ưu tiên giảm bội chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đây được coi là nguyên tắc quan trọng trong điều hành ngân sách nhà nước giai đoạn ổn định ngân sách mới 2017-2020. Về chi thường xuyên, Chính phủ đề xuất giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên. Đề xuất này của Chính phủ cũng nhận được sự đồng tình của Ủy ban Tài chính-Ngân sách. Bên cạnh đó, trong bối cảnh giá cả tăng cao, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề xuất tăng lương cơ sở thêm 7% trong năm 2017, đạt mức 1,3 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, lưu ý đi kèm là việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời phải cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương và tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã xem xét kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015); kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ báo cáo số ước bội chi ngân sách nhà nước năm 2016 là 254.000 tỷ đồng, bằng số Quốc hội quyết định. Với mức bội chi này, dư nợ công là 64,98% GDP; dư nợ Chính phủ ở mức 53,1% GDP; dư nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 45,7% GDP.

Hà Phong