Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ năm 2009

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Sáng 22/12/2008, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 64 đã khai mạc trọng thể tại trụ sở phía Nam Bộ Công an tại TP HCM. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo những vấn đề lớn liên quan đến an ninh quốc gia và công tác Công an.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/12/68256.cand