Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

    9 liên quanGốc

    Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

    Linh Anh - Trường Phong

      Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tan-chu-tich-hdnd-thanh-pho-ha-noi-nguyen-ngoc-tuan-1761653.tpo