Tân cảng Sài Gòn: Một năm theo mô hình "mẹ - con"

    1 đăng lạiGốc

    ND - Chỉ số tăng trưởng GDP năm 2007 của Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt 8,5%, cao nhất trong vòng 10 năm qua của ngành cảng biển Việt Nam, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của công ty trên đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu...

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116291&sub=55&top=38