Tân Biên trao quyết định Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh

Ngày 28.2, bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đến dự và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Chủ tịch UBND huyện Tân Biên Nguyễn Thị Thành trao quyết định cho bà Phan Thị Thanh Nhã.

Chủ tịch UBND huyện Tân Biên Nguyễn Thị Thành trao quyết định cho bà Phan Thị Thanh Nhã.

Theo quyết định, bà Phan Thị Thanh Nhã- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập đến nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 1.3.2024.

Duy Phú - Thạch Thảo

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tan-bien-trao-quyet-dinh-pho-giam-doc-trung-tam-van-hoa-the-thao-va-truyen-thanh-a169596.html