Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

    VNEWS
    128 liên quanGốc

    Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/tan-bi-thu-tinh-uy-an-giang-le-hong-quang-210477.htm