Tầm tiên: Câu chuyện thần thoại Trung Hoa

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Tầm tiên là game online 3D thần thoại lấy bối cảnh là thời Tam hoàng ngũ đế. Từ cảnh vật, đường phố, quái vật đến quần áo, vũ khí... đều liên quan đến lịch sử.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/11/3B9AEA50