Tâm sự người nhạc sỹ mới nổi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau những nhạc sỹ nổi danh thế hệ 7X, 8X như: nhạc sỹ Tường Văn, nhạc sỹ Đỗ Bảo, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh… Mạnh Quân là lớp nhạc sỹ đàn em thành công sau và mới nổi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=112149