Tầm nhìn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau hơn 15 năm chờ đợi, đúng 20 giờ tối qua 22-2, giọt dầu đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã ra đời tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=130541