Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ

Bộ NN-PTNT vừa có quyết định tạm ngừng NK bột bã ngô từ Hoa Kỳ; tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và Hồng Kông (Trung Quốc). Quyết định tạm ngừng này có hiệu lực sau 60 ngày (tính từ ngày 17/10/2016).

Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ - Ảnh 1

Nguyên nhân khiến bột bã ngô (Distiller’s dried grains with soluble - DDGS) từ Hoa Kỳ bị tạm ngừng NK do bị nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion, đây là đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV) của Việt Nam.

Việc tạm ngừng NK lạc từ Sudan và Hồng Kông do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier, đây cũng là đối tượng phải KDTV của Việt Nam. Bộ NN-PTNT giao Cục BVTV kiểm dịch chặt chẽ các lô bột bã ngô NK từ Hoa Kỳ; các lô lạc NK từ Sudan, Hồng Kông trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực.

Đồng thời, thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về KDTV của Hoa Kỳ, Sudan, Hồng Kông biết để có biện pháp khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Hoa Kỳ, Sudan, Hồng Kông và báo cáo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.