Tám lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Tuyệt đối không tẩy xóa trong hồ sơ đăng ký dự thi. Mục 3 dành cho thí sinh “mượn trường” dự thi

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009031011362723P0C1017/tam-luu-y-khi-nop-ho-so-dang-ky-du-thi.htm