Tấm lòng hảo tâm đã đến với vùng lũ Quảng Bình

Ngày 19.10, được sự tài trợ của quỹ người FPT vì cộng đồng, Báo Thanh Niên và tập đoàn FPT đã tổ chức trao 3.500 phần quà cho các xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), xã Liên Trạch và Hưng Trạch (huyện Quảng Trạch) tỉnh Quảng Bình.