Tấm lòng của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) “Không đợi đến khi rời màn ảnh mới đưa tay cứu giúp thế giới”, ngôi sao võ thuật hành động Lý Liên Kiệt muốn “cho đi” sau khi đã nhận được quá nhiều.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/9/11/261372.tno