Tam Kỳ thí điểm phát triển du lịch sinh thái

QUẢNG NAM - Từ ngày 25 đến 28-11, UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức hội thảo về dự án thí điểm phát triển du lịch sinh thái tại Tam Kỳ dựa trên sự tham gia của cộng đồng. Dự án do TS Tô Kiên thuộc Đại học Công nghệ và thiết kế Singapore làm chủ nhiệm, triển khai từ tháng 9-2016 đến 6-2017, hướng đến xây dựng TP Tam Kỳ trở thành một trong những hình mẫu của phát triển du lịch dựa trên sự tham gia của cộng đồng tại Việt Nam.

Đồng thời, giúp chính quyền cùng người dân tìm ra những giá trị cốt lõi nhất của địa phương cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đề xuất những giải pháp lâu dài, bền vững để cải thiện môi trường sống, sinh kế cho người dân. Trong thời gian hội thảo, nhóm chuyên gia và thành viên tham gia dự án sẽ đi khảo sát thực địa tại các địa điểm như bãi Sậy sông Đầm và khu vực lân cận, làng bích họa, bãi biển Tam Thanh... để thiết kế cảnh quan du lịch, xây dựng sản phẩm và đề xuất các dự án hạ tầng phục vụ du lịch của thành phố Tam Kỳ.

Th. Hà