Tấm gương nhà giáo tiêu biểu - Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Cửu Yên Đàm

Nhà giáo Đàm Thị Huyền Anh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Cửu Yên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) không chỉ là nhà giáo có nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp giáo dục, là cán bộ quản lý công tâm, có nhiều cống hiến trong công tác tham mưu, xây dựng nhà trường mà còn luôn quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Nhà giáo, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Cửu Yên Đàm Thị Huyền Anh. Ảnh: Trường Mầm non Cửu Yên

Tháng 11, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo VN, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Cửu Yên Đàm Thị Huyền Anh đã tham mưa với Chi bộ Đảng, phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, trọng tâm là các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Mầm non Cửu Yên năm học 2018 - 2019. Ảnh:Trường Mầm non Cửu Yên

Không những năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm học, Chủ tịch CĐ nhà trường Đàm Thị Huyền Anh đã cùng với các thành viên trong BCH CĐ nhà trường tuyên truyền trong CBGVNV thực hiện tốt các chế đội chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động CBGVNV trong nhà trường phối hợp với phụ huynh tham gia hoạt động VHVN, TDTT sau những giờ làm việc căng thẳng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhằm nâng cao ý thức trong việc rèn luyện sức khỏe và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Mầm non Cửu Yên tham gia kéo co. Ảnh: Trường Mầm non Cửu Yên

Trần Thị Tư