Tám giải pháp bảo vệ, phát triển rừng các tỉnh phía bắc

Sáng 4-11, lãnh đạo Tổng cục lâm nghiệp và 19 tỉnh phía bắc họp tại TP Lào Cai để tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tìm giải pháp bảo vệ, phát triển rừng năm 2017.

Các tỉnh phía bắc có tổng diện tích rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, chiếm 31% diện tích rừng toàn quốc, với 6,2 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Trong năm qua, các tỉnh phía bắc trồng mới hơn 97 nghìn ha rừng, trong đó có 84 nghìn ha rừng sản xuất và hơn 7.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng. Trồng thay thế được 11/15 nghìn ha rừng bị xâm chiếm do chuyển đổi làm thủy điện, công trình công cộng và kinh doanh (đạt 75%). Các tỉnh đã công nhận 11 cây giống lâm nghiệp mới, chọn được hơn 400 cây trội của các loài cây bản địa như: huỳnh, sơn tra, vối thuốc, sa mộc, tống quá sủ, vẹt dù, đước vòi, bần chua… để đưa vào trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở các địa phương. Các tỉnh phía bắc đã phát hiện hơn 4.600 vụ vi phạm các qui định bảo vệ rừng; đã xử lý gần 4.000 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả trồng rừng thay thế của nhiều tỉnh còn thấp, diện tích rừng bị cháy tăng cao so với cùng kỳ năm 2015; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép vẫn chưa giảm, nhất là tại các địa bàn giáp ranh…

Để hoàn thành mục tiêu trồng 80 nghìn ha rừng mới, chăm sóc 200 nghìn ha, trồng 10 triệu cây phân tán trong năm 2017; tăng độ che phủ rừng trong khu vực lên 51,3%; các tỉnh phía bắc thống nhất thực hiện đồng bộ tám giải pháp. Theo đó, tập trung phân cấp mạnh và rõ ràng trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền các cấp; lực lượng kiểm lâm phải “bám rừng, bám dân”; đẩy mạnh chi trả dịch vụ môi trường rừng để tăng nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào tạo giống, trồng, chăm sóc và chế biến nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng để người dân có thể sống ổn định, có thu nhập khá từ nghề rừng.