Tam Dương (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình tại xã Vân Hội

Sáng 3/8, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Tam Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện, UBND xã Vân Hội tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 4 hộ gia đình tại xã Vân Hội để thực hiện công trình Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội (khu 1).

Lãnh đạo huyện Tam Dương và các lực lượng chức năng tham gia buổi cưỡng chế.

Lãnh đạo huyện Tam Dương và các lực lượng chức năng tham gia buổi cưỡng chế.

Công trình Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội (khu 1) được phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 31/10/2017. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi là 42 hộ.

Căn cứ các thông báo thu hồi đất của UBND huyện Tam Dương để thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đã phối hợp với UBND xã Vân Hội tiến hành thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm theo tiến độ của dự án. Qua quá trình vận động, tuyên truyền đã có 38/42 hộ đồng ý ký biên bản kiểm kê, kiểm đếm. Còn 4 hộ gồm: Nguyễn Thị Ngăn, Nguyễn Văn Học (Loan), Nguyễn Văn Vạc, Nguyễn Văn Phi trú tại thôn Vân Sau không đồng ý biên bản kiểm kê, kiểm đếm.

Buổi cưỡng chế diễn ra đúng quy định, an toàn.

Để đảm bảo thực hiện công tác kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất trong công tác giải phóng mặt bằng công trình Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội (khu 1), Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đã ban hành 4 Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 4 hộ nêu trên.

Nhằm đảm bảo việc kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội (khu 1) theo kế hoạch và đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đã có hiệu lực, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tam Dương đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với 4 hộ nêu trên.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương phê duyệt đã có hiệu lực, sáng 3/8/2023, các lực lượng chức năng huyện Tam Dương đã tiến hành cưỡng chế thi hành các Quyết định từ số 638-641/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 04 hộ nêu trên.

Với sự tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, đoàn thể xã Vân Hội, ngay trước buổi tổ chức cưỡng chế đã có 2 hộ đồng ý thực hiện kiểm đếm và ký vào biên bản kiểm kê, kiểm đếm. Buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diễn ra an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tam-duong-vinh-phuc-cuong-che-kiem-dem-bat-buoc-thuc-hien-cong-trinh-tai-xa-van-hoi-358410.html