Tạm dừng thanh tra ở 3 tập đoàn kinh tế

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại cuộc họp báo sáng 3/6, Thanh tra Chính phủ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ lùi thời gian thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tạm dừng thanh tra tại Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. >> Thủ tướng chỉ đạo chưa thanh tra các Tập đoàn kinh tế

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/6/114212.cand