Tạm đình chỉ công tác Giám đốc và Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 4-12-2008, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng để kiểm điểm làm rõ việc quản lý, biên tập, xuất bản tập truyện "Rồng đá hay là mũi uốn ván" của hai tác giả Vũ Ngọc Tiến và Lê Mai tại nhà xuất bản.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136708&sub=67&top=40