Tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban Ban Điều hành Đề án 112

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 19/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban Ban Điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112), để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75281.cand