Tạm đình chỉ công tác 3 nhân viên kiểm định xe cơ giới

  Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm.

  Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm, do vi phạm quy định Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

  Theo đó, Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D (Hải Dương), Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm đình chỉ 02 tháng đối với nhân viên Vũ Ngọc Anh (nhân viên nghiệp vụ) do vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và tạm đình chỉ 1 tháng đối với đăng kiểm viên Vũ Bình Khánh do vi phạm quy định tại Điều 17 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tạm đình chỉ 1 tháng đối với Nguyễn Văn Điệp là nhân viên nghiệp vụ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-01S do vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

  Các quyết định trên có hiệu lực kể từ hôm nay (25/11/2022).

  Theo Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc phát hiện những vi phạm trên được thực hiện thông qua công tác tra cứu dữ liệu đăng kiểm của Cục.

  Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi văn bản đến các đơn vị đăng kiểm trên cả nước yêu cầu tuân thủ quy định trong hoạt động kiểm định để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện GTVT và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định.

  Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện GTVT công tác phòng chống hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định.

  Đặc biệt, Cục Đăng kiểm yêu cầu, các đơn vị cấm làm sai lệch kết quả kiểm định; không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định; không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định; không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định; không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định; không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định…

  Tuệ Minh

  Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-3-nhan-vien-kiem-dinh-xe-co-gioi-a582341.html