Tạm đình chỉ công tác 3 nhân viên kiểm định xe cơ giới

  Báo Pháp Luật Việt Nam
  1513 liên quanGốc

  Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm, do vi phạm quy định Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

  Theo đó, Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D (Hải Dương), Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm đình chỉ 02 tháng đối với nhân viên Vũ Ngọc Anh (nhân viên nghiệp vụ) do vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và tạm đình chỉ 1 tháng đối với đăng kiểm viên Vũ Bình Khánh do vi phạm quy định tại Điều 17 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tạm đình chỉ 01 tháng đối với anh Nguyễn Văn Điệp là nhân viên nghiệp vụ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-01S do vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

  Các quyết định trên có hiệu lực kể từ hôm nay (25/11/2022).

  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D có 2 nhân viên bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới

  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D có 2 nhân viên bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới

  Theo Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc phát hiện những vi phạm trên được thực hiện thông qua công tác tra cứu dữ liệu đăng kiểm của Cục.

  Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi văn bản đến các đơn vị đăng kiểm trên cả nước yêu cầu tuân thủ quy định trong hoạt động kiểm định để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện GTVT và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định.

  Trang Dương

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-3-nhan-vien-kiem-dinh-xe-co-gioi-post459661.html