Tạm chững lại và liên tục... tính nhầm!

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Tuần qua, lo sợ trước cảnh báo của các chuyên gia chứng khoán về đợt tăng nóng trong thời gian ngắn vừa qua "không có lợi cho sự tăng trưởng bền vững của thị trường", do đó nhiều nhà đầu tư đã cẩn trọng hơn, khối lượng giao dịch trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM đã giảm nhẹ. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán đang trong thời điểm chững, mang nhiều tính thăm dò.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17316