Taliban tấn công khách sạn năm sao ở Kabul

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Ít nhất có sáu người thiệt mạng trong vụ quân Taliban tấn công vào một khách sạn năm sao ở thủ đô Kabul của Afghanistan tối qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113832&sub=82&top=45