Tài xế bịt khẩu trang đi đổi biển số vàng

    132 liên quanGốc

    Ngày 1/8, hơn 800.000 xe kinh doanh vận tải bắt đầu chuyển sang dùng biển số nền vàng. Chủ xe được lựa chọn đổi sang hệ số mới hoặc giữ nguyên hệ số cũ, chỉ đổi màu biển.

    Hồng Quang

      Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-tai-xe-bit-khau-trang-di-doi-bien-so-vang-post1114146.html