Tại sao VAFI đề xuất bán toàn bộ lô cổ phần 45%/ vốn điều lệ Vinamilk?

Chiều 20.10, bằng văn bản số 879/VAFI gửi Bộ Tài chính và Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải bán 1 lần toàn bộ cổ phần nhà nước tại Vinamilk. Theo tính toán của VAFI, việc này sẽ làm lợi thêm cho Nhà nước hơn 1 tỉ USD. Trong văn bản này, Phó Chủ tịch VAFI đưa ra nhiều phân tích khẳng định việc bán toàn bộ lô cổ phần 45%/ vốn điều lệ Vinamilk là lựa chọn duy nhất. Theo VAFI, có 04 căn cứ quan trọng cho đề xuất này.

Tại sao VAFI đề xuất bán toàn bộ lô cổ phần 45%/ vốn điều lệ Vinamilk? - Ảnh 1

1. Giải pháp quan trọng để giảm trần nợ công, bội chi ngân sách

Theo VAFI, việc xác định đẩy mạnh bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn 2016 - 2020 là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm trần nợ công, giảm bội chi ngân sách đồng thời tạo thêm nguồn vốn đầu tư vào các dự án lớn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. Theo ước tính của VAFI, nếu thực hiện quyết liệt , ngân sách nhà nước có thêm từ 30 - 40 tỉ USD trong giai đoạn 2017 - 2020. Nếu như chỉ bản cổ phần nhà nước ở Vinamilk tương ứng tỉ lệ 9%/VĐL, số tiền thu được khoảng trên 800 triệu USD sẽ không giải quyết được các mục tiêu kiểm soát trần nợ công và có thêm nguồn vốn cho các dự án của nhà nước. Ngoài ra, việc Bộ GTVT đề xuất dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam cần tới 5 tỉ đô la vốn ngân sách nhà nước nhưng Bộ Tài chính chưa có câu trả lời về nguồn vốn có thu xếp được hay không, thì việc bán toàn bộ lô cổ phần nhà nước tại Vinamilk sẽ thu được hơn 5 tỉ đô và sẽ giải quyết được các vấn đề nêu trên. Mặt khác, theo VAFI, do yêu cầu cần kiểm soát trần nợ công thì Chính phủ khó có thể duy trì tỷ lệ cổ phần tại VNM trong thời gian dài được và quá trình thoái vốn chỉ diễn ra không quá 2 năm, cho nên phương án bán VNM thành nhiều đợt trong thời gian ngắn sẽ không mang lại giá bán cao nhất .

2. Cần mở ra kênh thu hút FDI đầu tư vào các doanh nghiệp CPH

Theo đánh giá của VAFI, TTCKVN còn nhỏ bé so với các nước trong khu vực, qui mô vốn của các nhà đầu tư tài chính trong nước và nước ngoài đang tham gia vào thị trường cũng còn nhỏ bé , trong 2 năm qua, chỉ có vài quỹ đầu tư nước ngoài huy động thêm vốn với qui mô từ 100 triệu - 200 triệu USD cho 1 quỹ, việc huy động thêm nhiều vốn là không hề đơn giản. Trong khi đó việc đẩy mạnh chương trình CPH DNNN sẽ thu hút thêm nguồn vốn đầu tư gián tiếp nhưng cũng không thể nhiều đến mức để có thể hấp thụ được việc mua cổ phần với số lượng vài chục tỷ đô la , vì vậy cần phải mở ra kênh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào các doanh nghiệp CPH. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài ( FDI ) sẽ làm cho chất lượng cổ đông tốt hơn vì họ đem vốn và công nghệ, thị trường đầu tư vào doanh nghiệp CPH.

3. Chỉ bán 9%/vốn điều lệ VNM là tín hiệu đóng cửa với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

- Theo lý luận của VAFI thì nếu VNM và các doanh nghiệp khác đều tiến hành bán cổ phần thành nhiều đợt thì các nhà đầu tư chiến lược sẽ không tham gia; + Hoặc nếu có tham gia chỉ với tư cách nhà đầu tư tài chính và họ chỉ mua cổ phần với giá mua thấp; Tiến trình CPH sẽ trở nên chậm chạp.

4. Nên bán toàn bộ lô cổ phần 45%/vốn điều lệ Vinamilk

Theo VAFI, Bộ Tài chính & SCIC nên đặt yêu cầu với liên danh tư vấn là đưa ra phương án bán cổ phần với giá cao nhất chứ không nên đưa ra phương án bán cổ phần nhà nước tại Vinamilk thành nhiều đợt rồi đề nghị liên danh tư vấn theo phương án đó. Lý giải cho đề xuất này là tiền của nhân dân tại VNM là rất lớn, nên tiến trình thoái vốn nhà nước cần thận trọng, cầu thị nghiên cứu kỹ lưỡng mọi ý kiến phản biện và tư vấn từ nhiều phía khác nhau; Nếu mở rộng cửa cho nhiều nhà đầu tư FDI tham gia đấu giá thì nên cho họ có cơ hội thời gian để tìm hiểu kỹ về Vinamilk, và thời gian tìm hiểu này ít nhất phải 4 tháng, vì vậy việc bán cổ phần không thể tiến hành nhanh được. Được biết, Bộ Tài chính đã trình phương án bán 9%/VĐL lên Chính phủ phê duyệt, tuy nhiên trong tiến trình tiếp nhận tư vấn, phản biện từ nhiều phía, quan điểm của VAFI cho rằng, nếu phát hiện phương án mới có lợi cho nhà nước thì nên báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân nhắc thêm.

ANH MINH