Tại sao Tình báo Australia cho công khai hồ sơ về "Jessie Đỏ"?

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    "Jessie Đỏ" là biệt danh mà 4 cơ quan tình báo Australia là Tổ chức An ninh Tình báo Australia (ASIO), Cục Điều tra của Bộ Ngoại giao, Đơn vị Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng và Ban Tình báo của Khối Liên hiệp Anh đặt cho bà Jessie Street, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Australia, lý do bà được đặt biệt danh ấy là có tư tưởng và hành động thân Liên Xô.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/3/65738.cand