Tại sao máy bay khi hạ cánh phải để tình trạng 'đèn mờ'?

Khi đi máy bay, nhiều người có chung một thắc mắc, tại sao lúc hạ cánh, khoang hành khách luôn ở tình trạng đèn tối mờ?

Quang Khải Video: BE AMAZED