Tại sao loài chim di cư luôn bay đúng hướng?

    Mỗi năm, bất chấp khoảng cách hàng nghìn km, các loài chim di cư luôn bay đúng hướng và đến cùng một địa điểm. Điều gì giúp chúng xác định phương hướng chính xác như vậy?

    Mai Phương (Nguồn: AumSum Time)

    Nguồn Zing: https://news.zing.vn/video-tai-sao-loai-chim-di-cu-luon-bay-dung-huong-post1031490.html